" "

Proteccions d'Acer

Protecció d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre.