Parkour

Facilita als joves un espai urbà segur per a la pràctica de Parkour, per tal que puguin entrenar la seva condició física i mental mitjançant aquesta disciplina. Aquesta consisteix en el desplaçament del cos d’un punt a un altre, de manera àgil i eficient, només amb l’ajuda del mateix moviment del cos.
A Park’s disposes de diferents elements per a crear un circuit de Parkour amb varietat de reptes per fer-ho possible. Trobaràs tanques d’acer, blocs de formigó de diferents mides, elements de fusta i semiesferes de cautxú que t’ajudaran a recrear l’entorn urbà. 
Els practicants podran explorar les seves habilitats a través del moviment i augmentar així la resiliència, gràcies a la superació dels diferents obstacles instal·lats.
El Parkour també es pot considerar una forma d’expressió de llibertat que permet aprendre a tenir control del cos. Una pràctica que fomenta la interacció social i crea comunitat dins l’espai urbà.

Espai urbà per a la pràctica de Parkour: entrenament físic i mental.
Espai urbà per a la pràctica de Parkour: tanques d'acer, blocs de formigó, elements de fusta i semiesferes de cautxú
Nens fent Parkour en un espai urbà. Park's 3000
Espai urbà segur per a la pràctica de Parkour
Parkour, espai urbà.