Bandera de despatx

Una bandera de despatx és aquella que, per denominació, se situa en interior, normalment en oficines o en instal·lacions d'empresa. Això condiciona en certa manera tota aquesta tipologia de banderes.

Com que no han de fer front a la climatologia ens permet la utilització de teixits setinats de major qualitat, els quals li confereixen un tacte i caiguda molt més elegants i cridaners que els aconseguits en le banderes d'exterior.