Tanques de Material Reciclat Pals

Longitud: fins a 300 cm
Mides del perfil: 10 x 10 cm
Qualitat superior
No s'estellen
Neutres a l'aigua
Sense Additius contaminants