Pilona de Material Reciclat Cap Semiesfèric

0

La seva forma projecta solidesa. És un element fonamental per l'ordre, tant per a un tranquil parc com en la ciutat. 

Longitud: 150 cm
Diàmetre: 15 cm
No es podreix
No l'afecta
la intempèrie
Fàcil instal·lació