Taula Ping Pong Model MT

0

Descripció:

Taula de ping pong per a exteriors instal·lació fixa apta per a qualsevol climatologia. Resistència màxima. Joc ràpid i bot actiu.
La conformen dos taulers de 1375 x 1525 mm de material compacte fenòlic de 8 mm de gruix amb cantonades bisellades, color blau. Estructura de tub d'acer galvanitzat i pintat.
8 potes de 748 mm de llarg amb tub d'acer galvanitzat de 80 x 30 x 2 mm i posteriorment pintat. Part inferior protegida amb plàstic.
4 travessers de 1465 mm de llarg amb tub d'acer galvanitzat de 60 x 30 x 1,5 mm i posteriorment pintat.
Esquadres d'unió.
Xarxa de 1520 x 127 mm amb rodó massís perimetral de 12 mm de diàmetre, xapa encunyada de 2 mm.


Dimensions:

Mides: 2740 x 1525 mm (reglamentaria)
Amplada bandes laterals: 90 mm aproximadament.
Gruix taula: 8 mm.
Alçada: 760 mm.
Alçada xarxa: 152,5 mm.
Pes total: 148,5 kg.