Calistènics Braquiador Inclinat

Anys + 14 - Sup. 21,25 m2.