Calistènics Barres Paral·leles Inclinades H900 - 1500mm

Anys + 14 - Sup. 16,80 m2.