Proteccions Limitador de Velocitat

Reductor de velocitat per ús privat (parking, empreses, garatges...).

Cautxú de color negre o groc.
Cada mòdul inclou "ulls de gat" de vidre reflectant.