Proteccions Limitador d'Alçada

0

Longitud: 1800 mm.
Estructura: tub d'acer de 60 mm de diàmetre.
Acabat: lacat en blanc sobre galvanitzat amb bandes reflectants vermelles.
Fixació: mitjançant cadena de 500 mm de longitud i anelles.