Proteccions Límit Parking

0

Límit que impedeix el xoc amb obstacles i delimita places d'aparcament.

Longitud: 1800 mm.
Alçada visible: 120 mm.
Tub d'acer de 76 mm de diàmetre galvanitzat.
Fixació sobre bases.