Proteccions Encaixable d'Acer

Protecció encaixable d'acer inoxidable que rodeja completament l'arbre o el soport a protegir (fanal, pal de senyalització...).
Tubs d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre.