Proteccions Barrera Giratòria amb Roda

0

Barrera de grans dimensions, equipada amb roda per facilitar obrir i tancar el pas.

3 longituds: 6000, 7000 i 8000 mm.
Travesser: 100 x 50 x 3 mm.
Reforç d'acer: 80 x 40 mm.
Tub giratori de 140 mm de diàmetre amb articulació per compensar desnivells.
Tancament amb passador i pany.