Proteccions Barana amb Barrots

Senzillesa i sobrietat al servei de qualsevol necessitat.

Longitud: 1027 mm (7 Barrots) i 2000 mm (15 barrots).
Tubs en acer de diàmetre 35 i 16 mm.
Alçada 1300 mm.
Acabat galvanitzat.