Pilona amb Cadenes

Transformi les seves pilones en dispositius de control d'accés i en itineraris per als vianants.

Alçada visible: 1000 mm (capçal exclòs)
Alçada total: 1180 mm (capçal exclòs)
Tub d'acer: 76 o 114 mm de diàmetre.