Papereres Gustavia Inox 40 Litres

Paperera amb peu lateral amb tub d'acer de 76 mm de diàmetre brida d'alumini i capçal inox.

Tapa reductora per impedir que s'introdueixin bosses domèstiques. La seva forma permet igualment l'extinció de focs dins la paperera.
Cub d'acer galvanitzat amb nanses.
Acabat: Estructura pintada sobre zinc segons gamma colors a triar.