Papereres Eco Coviviale

0

Paperera amb tubs d'acer 4 x 4 mm i la seva forma única li ofereixen una identitat pròpia.
Disposa d'una barra inferior per facilitar que les persones amb visibilitat reduïda la detectin.

Estructura: xapa d'acer galvanitzat d'un mm de gruix.
Dimensions: 490 x 1100 mm
tapa antipluja: xapa d'alumini lacat de 3 mm.
Acabat: pintat sobre zinc segons gamma de colors a triar.