Papereres Colònia 60 Litres

0

Model amb una elegància simplificada per a tots els usos.

Fusta exòtica de 22 mm de gruix.
Acabat lasur roure clar o caoba.
Mides: 460 mm de diàmetre x 640 mm d'alçada.
Cubell interior inclòs.