Fonts d'Acer

0

Font metàl·lica que inclou reixeta per terra i aixeta amb temporitzador.

Font d'acer.
Capa d'emprimació i gris fosc.
Aixeta de llautó amb polsador temporitzat.
Reixes de fosa.
Conducte des de l'aixeta fins a la base de la font inclosa.
Advertència: durant el període de gelades s'han de buidar les conduccions d'aigua per evitar que el gel les danyi.