Acrobàtics Pedres d'Escalada

0

Les pedres d'escalada estan fetes de poliresina d'alta qualitat, tenen una volandera metàl·lica inserida en la pedra. Les pedres es caragolen en dos llocs per evitar el gir. El Hardware del muntatge està inclòs. Cada joc conté 5 pedres d'escalada disponibles en 3 mides.

Especificacions:

Mides: 75 - 130 mm de diàmetre.
Disponibles en 5 colors.

Tots els productes són provats i aprovats d'acord amb les últimes directives i reglaments europeus.