Estimulació i Musicals

Els jocs d'estimulació precoç i musicals és una línia de productes pensats per als més petits.
Fomenta el desenvolupament, d'habilitats i destreses fonamentals en el nen, per al joc i aprenentatge en etapes posteriors.
Així doncs, no es tracta d'una adaptació dels jocs per a nens més grans a nens petits, sinó que es parteix des de zero per dissenyar un joc pensat únicament per als més petits, en les habilitats motrius que han de desenvolupar i l'estimulació sensorial que necessiten.